روز زن مبارک

سرم را نه ظلم می تواند خم کند ،
                                     نه مرگ ،
                                            نه ترس ،
سرم فقط برای بوسیدن دست های تو خم می شود مادرم ؛

از اعماق وجودم اعتقاد دارم که هر روز، روز توست ...

/ 2 نظر / 71 بازدید
الهه

میم مادر یعنی مهربانی ،الف مادر یعنی ارامش،دال مادریعنی دلسوزی، ر مادر یعنی راهنمای همیشگی من. دوستت دارم مادر[گل]

محمد جواد

http://www.aparat.com/v/Xq3v2 http://www.asriran.com/fa/news/337181/%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%B4%D9%87%D8%AA-1393 http://barayemardom.ir/news/news_item.asp?NewsID=17164 اولین انجمن حمایت از دانش آموزان بی بضاعت در ایران برای اولین بار در شهر ستان گرمی