تسلیت بر عموم مسلمانان

از پیامبر(ص):

«بهترین کارها سه کار است:
تواضع به هنگام دولت ، عفو هنگام قدرت و بخشش بدون منت.
»

امام حسن (ع):

«هلاکت و نابودى مردم در سه چیز است:کبر، حرص، حسد.»

امام رضا (ع):

 «سه چیز از علامات مؤمن است :

شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا . »

/ 0 نظر / 31 بازدید